farnost Vilémov
Sem vložte podnadpis

Katolická fara ve Vilémově v historických dokladech se připomíná v roce 1390. Puvodní kostel byl dřevený, za třicetileté války velmi zchátral a fara zanikla. Většina obyvatel Vilémova patřila mezi novoultrakvisty luterského vyznání, katoličtí věřící patřili do farnosti v nadalekých Bohuslavicích.

Nový barokní kostel byl vystaven od základů na místě dřívějšího chrámu v roce 1758. Kostel nechal postavit majitel chudobinského panství František Reginald hrabě z Andlern - Wittenu. Tuto skutečnost dokazuje rodový znak nad hlavním vchodem do kostela a nápis na venkovní straně zavěru kostela. V roce 1860 se stal Vilémov opět farnosti a byly zde přifařeny obce Cakov a Olbramice.

S lodi kostela je stavebně spojená věž a přistavba zakristie s oratoriem nad ní. Původní věž byla jehlancovitá se střechou pokrytou cihlami. Věž byla přestavená v roce 1908, kdy původní nízká stříška byla nahrazená mnohem vyšší střechou tvaru cibulové helmice s lucernou.

Interier kostela byl brzy po výstavbě obohacen o boční oltáře sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, po kterých dodnes zbylý jen obrazy. Boční oltáře byly odstraněný během malování kostela v roce 1983.

Kolem kostela se rozprostíral hřitov, který byl v roce 1834 přestěhován na okraj vesnice. Během druhé světové války byly vzaty z věže zvony, nově si farnost pořídila až v roce 1993, které slávnostně posvětil biskup Josef Hrdlička. V roce 1997 po smrti P. Miroslava Lišky byl v kostele nainstalován obětní stůl podle nových liturgických předpisů. 

Po smrti starého faráře P. Miroslava Lišku farnost zůstala bez trválého důchovního správci a důchovní službu zajišťoval P. Josef Trtít, cholinský děkan. V roce 1999 nastupuje na faru P. Jan Sliva, papírově jako cholinský kaplan. Během jeho působení byly opraveny místnosti v přizemí fary, udělána moderní koupela z solárním zařízením. Dělala se také nová fasada kostela. Další duchovní správce P. Jiří Ševčík bydlel nějakou dobu na vilémovské faře po dobu oprav na faře v Senici na Hané. V roce 2011 nastoupil na faru ve Vilémově P. Josef Pejř pro období generálních oprav tentokrát bohuslavické fary.

V září 2014 nastupuje nový důchovní správce P. Paweł Zaczyk, který bydlí na faře ve Vilémově do listopadu 2015 po dobu generální rekonstrukce fary v Bohuslavicích. U příležitosti nástupu nového kněze farnici se postarali o obnovení a nutné opravy v přízemí fary. Na faře v hlavní místnosti byl nainstalován nový krb na tuhé paliva. V roce 2014-2015 byly do kostela vrácený původní obrazy a sochy, podle možnosti na původní místa. Byly udělány pro ně nové podstavce. Na původní místo se vratilo věčné světlo. Vratily se po letech nepřitomnosti původní obrazy křížové cesty, které nahrádily malé obrazky nainstalované po posledním malovaní kostela v roce 1983, a které ještě v roce 2012 vyměnil o. Josef Pejř na křížovou cestu z opraveného kostela na Šubiřově. V roce 2014 u příležitosti pouti sv. Kateřiny Alexandrijské byly pověšeny na pilířích v kostele a posvěceny dřevěné reliéfy znazorňující sv. Michaela, archanděla a sv. Kateřínu, patronku kostela. Byly ony vyhotověny ze starých lip, které obklopovaly kostel a byly z důvodu bezpečnosti odstraněny v roce 2010. V roce 2015 bylo pořízeno nové osvětlení do kostela: halogény v presbitáři a nové lustry. V roce 2016 byly pořízeny plachty - antependia pro obětní stůl, oltář, ambon a kazatelnu podle liturgických barev a také nový abak.