bohoslužby


SVÁTOST SMÍŘENÍ

Možnost přistoupit ke zpovědi je téměř vždycky 20 minut před každou mši sv.
Lze také přijít přímo na faru
do Bohuslavic,
i mimo obvyklý rozvrh bohoslužeb.
Je ale dobré se dříve 

osobně nebo telefonicky ohlásit. 

Pamatujme, že katolický křesťan
by měl přistoupit ke svátosti smíření
minimálně jednou ročně,
i když nemá žádný těžký hřích.
Doporučuje se přistupovat ke svátosti smíření jednou měsíčně
(na příklad u příležitosti 1. pátků v měsíci) nebo alespoň jednou za dva čí tři měsíce.

OBVYKLÝ POŘAD MŠI SVATÝCH


pondělí

Bohuslavice - 18.00 hod.

úterý
-

středa

Vilémov - 19.00 hod.

čtvrtek

domov důchodců Bohuslavice - 10.00 hod.

domov důchodců Ludmírov - 14 hod.
(někdy dle ohlášek se vynechává)

Kladky - 15.35 hod.

pátek

Vilémov - 17.00 hod. (jen na 1. pátek v měsíci)

Bohuslavice - 18.00 hod.

sobota

 Bohuslavice - 9.00 hod.
(jen na 1. sobotu v měsíci,
koná se v latinské řeči, podle misálu sv. Jana XXIII.
nekoná se v měsíci červenec a srpen)
Hvozd - 17 hod.
(2x měsíčně dle ohlášek)

neděle

Bohuslavice - 8.00 hod.
Vilémov - 9.30 hod.
Kladky - 11.00 hod.


Přesný seznám bohoslužeb je obsázen
ve farních ohláškách.
Z důvodu nemoci, dovolených, jiných pastoračních činnosti
se tento pořad bohoslužeb mění nebo doplňuje. 

Připomínám, že věřící katolík je vázán povinnosti být každou neděli a na závazný svátek na mši svaté,
ale všichni jsou také zváni i na mše sv. během týdne. 
Jste také vyzvání, abyste jednou za nějakou dobu objednávali úmysly na mše sv., aby kněz je mohl obětovat vaším jménem za vás nebo za vaše zemřelé čí živé rodiče, příbuzné, známé čí přátele.