ohlášky
Sem vložte podnadpis

POŘAD BOHOSLUŽEB16. - 23. prosince 2018

Aleluja. Duch Páně je nade mnou, poslal mě, 
abych přinesl chudým radostnou zvěst. Aleluja.

Neděle
16.12.2018

TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

8:00

Bohuslavice

Za Bernardu Nemerádovu (roz. Recovou) a manžela Oldřicha

9:30

Vilémov

Za + Bedřicha a Filipku Chytilovy

11:00

Kladky

Za rodinu Laštůvkovu a Grulichovu, živou a + rodinu a duše v očistci

Pondělí
17.12.2018

17:00

Bohuslavice

Za + Vojtěcha Chytila, živou a + rodinu

18:00

Cakov


Úterý 18.12.2018

Středa
19.12.2018

10:00

DPS Bohuslavice

Za + manžela Aloise Grépla

17:00

Vilémov

Za Zdenka Koleška a rodinu z obou stran

Čtvrtek
20.12.2018

6:15

Vilémov

rorátní mše sv.: Za brigádníky ze sadu

13:30

DD Ludmírov


15:35

Kladky

Za Marii Metlovu a duše v očistci

Pátek
21.12.2018

18:00

Bohuslavice

rorátní mše sv.: Na poděkování za 50 let života

Sobota
22.12.2018


Neděle
23.12.2018

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

8:00

Bohuslavice

Za + Aloise Klváčka, živou a + rodinu Klváčkovu, Pouličkovu a Pazderovu

9:30

Vilémov

Za + Štěpánku Lakomou, manžela a dceru Marii

11:00

Kladky

Za rodinu Hochvaldovu, Hornischerovu a Pinkavovu a duše v očistci

OHLÁŠKY

  • Během adventu se konají rorátní mše sv.: ve Vilémově ve čtvrtky v 6.15 hod. (po mši sv. je snídaní na faře), v Bohuslavicích v pátky v 18 hod. Prosím, zvláště děti, aby na roráty nosili lampičky.
  • Vánoční zpověď je: Kladky - čtvrtek 20.12. od 15 hod. (o. děkan) a v nedělích po mši sv., Bohuslavice - sobota, 10.30-12 hod. (o. Martin Mališka a já), Vilémov - sobota, 12.45 - 13.45 hod. (o. Martin Mališka a já).
  • Navštívím nemocné s Pánem Ježíšem před Vánocemi. Návštěvu v Rakové, Rakůvce, na Hačkách plánuji ve čtvrtek dopoledne, v Kladkách ve čtvrtek po 14 hod., v Bohuslavicích v pátek večer. Ve Vilémově kdyby ještě někdo měl zájem v pátek po 14 hod. Nové nemocné prosím hlaste mi osobně nebo po telefonu: 736139264.
  • Zapisuji ještě intence na mše sv. na první pololetí 2019!
  • V Kladkách do pokladniček v vzadu kostela se vybírá na nové světýlka a ozdoby na náš Betlém.
  • Půlnoční mše sv. v našich farnostech budou: Vilémov - 16 hod., Kladky - 20.30 hod., Bohuslavice - 22 hod.
  • Ve čtvrtek 20.12. v 16.30 hod. po mši sv. se koná vánoční vystoupení děti z naší školy.