ohlášky
Sem vložte podnadpis

POŘAD BOHOSLUŽEB


 19. - 26. května 2019Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán,
milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.

Neděle 
19.5.2019

PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

8:00

Bohuslavice

Za Marii Švecovu, manžela, syna Víta, rodinu Mazalovu

9:30

Vilémov

Za živou a + rodinu Kolmanovu a Šperlichovu

11:00

Kladky

Za Jaroslava Smítala, rodiče a sourozence

Pondělí 
20.5.2019

památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
nebo sv. Bernardina Sienského, kněze

18:00

Bohuslavice

volný úmysl


19:00

Raková

mše sv. ke cti Panny Marie v rámci májových pobožnosti

Úterý

21.5.2019

památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků

-

Středa 
22.5.2019

památka sv. Rity z Cascie, řeholnice

19:00

Vilémov

Na jistý úmysl

Čtvrtek 
23.5.2019

10:00

DPS Bohuslavice

volný úmysl

15:35

Kladky

Za rodinu Hochvaldovu, Hornischerovu, Pinkavovu a duše v očistci

Pátek 
24.5.2019

18:00

Bohuslavice

Za Jaroslava Vychodila a celou živou a + rodinu

19:00

Hačky

poutní mše sv. ke cti Panny Marie

Sobota 
25.5.2019

památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve nebo 
sv. Řehoře VII., papeže

14:00

Jesenec

mše sv. u příležitosti setkání rodů Kubových

17:00

Hvozd

úmysl zadaný v kapli na místě

Neděle 
26.5.2019

ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

8:00

Bohuslavice

Za Vladimíra Řezníčka, syna rodiče Řezníčkovy a Trnkovy

9:30

Vilémov

Za + Josefa Tyla, manželku a vnuka Antonína

11:00

Kladky

Za Vladimiru Beranovu, Františka Křečka, živou a + rodinu Křečkovu, Pavlíčkovu a Kopkovu

OHLÁŠKY

  • Prožíváme měsíc květen, zasvěcený Panně Marii, po mších sv. ve farních kostelích dělám krátkou májovou pobožnost. Navíc se májové konají i mimo bohoslužby: V kostele ve Vilémově jsou každý den v 19 hod., v kapli v Cakově jsou v pondělí, středa a pátek v 19 hod., v Olbramicích jsou ve středu, v pátek a v nedělí v 19 hod., v kapli ve Hvozdě v úterý a ve čtvrtek v 18 hod., na Hačkách jsou ve středu a v nedělí v 18.30 hod., v Rakové jsou každý den v 19.30 hod.
  • Děkuji za účast na velikonočním koncertu v Kladkách. Výtěžek z koncertu je 10.155 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy. 
  • Za týden je sbírka na pronásledované křesťany na Blízkém Východě.