proč věříme?
Sem vložte podnadpis

Kérygma - cesta víry

1. Bůh je náš Stvořitel a miluje nás Otcovou láskou.

2. Bůh chce nás učinit podobnými sobě a proto nám dává svého Syna Ježíše Krista.

3. Člověk se už na začátku svých dějin odloučil hříchem od Boha a není schopen přijmout dar Božího synovství. Aby byl schopen se vrátit musí nejprve zříci se hříchů a vládce zla - satana.

4. Nejsme schopni se osvobodit od otroctví hříchu. Ježíš Kristus nás vykupuje z uzlů zla skrze své umučení, smrt a vzkříšení. Křtem jsme ponoření do Kristova velikonočního mysteria a díky němu buduje v nás Kristus nový život.

5. Duch svatý, který byl nám dán ve křtu a biřmování činí nás členy Kristova těla, kterým je církev. Chceme-li se otevřít jeho působení, musíme se bezpodmínečně svěřit Bohu v následování Marii, Ježíšovy Matky.

6. Zdrojem a vrcholem života církve a každého křesťana je Eucharistie.

7. Konec díla stvoření se uskuteční v den konání slavného druhého příchodu Ježíše Krista.

Boží podstata

Bůh je Pán celého světa i vesmíru a náš Otec nebeský.

Pravdu, že existuje Bůh, poznáváme z viditelného světa:
1. Z toho, že nic se nemůže udělat samo. Dům má svého stavitele, svět a celý vesmír má svého Stvořitele. 
2. Z pohybu země a ostatních těles ve vesmíru. Nic se nemůže samo od sebe dát do pohybu. Naší zemi a ostatním tělesům ve vesmíru dal pohyb všemohoucí Bůh. 
3. Ze vzniku života na zemi. Z neživé hmoty se nemůže vyvinout vlastní silou živá bytost. Proto první rostliny, první zvířata a první lidi stvořil Bůh a také jim dal zákony, jak se mají dále rozmnožovat. 
4. Ze zákonů přírodních. Všechno v přírodě se řídí podle moudrých zákonů, jež směřují k určitému cíli. Tyto zákony nedali lidé, nýbrž tvůrce přírody - Bůh. On je nejvyšší Zákonodárce. Tak je pro nás svět a celý vesmír přirozeným zjevením Božím.

Že je Bůh, poznáváme i z hlasu svědomí:
Bůh jakožto Pán celého světa i vesmíru má nejdokonalejší rozum a nejdokonalejší svobodnou vůli. Těla nemá, je pouhý duch, ovšem duch nejdokonalejší. To znamená, že není na něm nic hmotného, co by se mohlo smysly postřehnout. Proto jej nemůžeme vidět svýma očima.