kaple
Sem vložte podnadpis

farnost Vilémov u Litovle


kaple v Cakově

U hlavní silnice na návsi stojí barokní kaple sv. Floriána z roku 1833, což dosvědčuje datace nad vchodem, s malou zvoničkou. Kaple byla nedávno nově zrekonstruována. Před vchodem do kaple stojí kamenný kříž z roku 1804.

Mše sv. se koná jednou za měsíc dle farních ohlášek a také o pouti sv. Floriána poblíž 4. května.

kaple Olbramicích

Stavba kaple sv. Víta byla dostavena v roce 1937. Největší zásluhu má na výstavbě rodina Zapletalova z Olbramic. Veškeré organizační a stavitelské práce měli na starosti manželé Marie a Vojtěch Zapletalovi. Na výstavbě se podíleli i občané obce Olbramice a okolí. První mše svatá byla sloužena 10. června 1937 panem farářem P. Florián Flora z Vilémova. Kaplička byla v roce 1997 převedena ze soukromého vlastnictví Vojtěcha Zapletala do vlastnictví obce Olbramice. V roce 2002 byla provedena kompletní rekonstrukce, kdy se přistavovala sakristie a byly provedeny další stavební práce.

V současnosti se zde slouží mše svatá každý měsíc, také u příležitosti pouti kaple na sv. Víta kolem 15. června. 

farnost Bohuslavice u Konice


kaple Rakové

U hlavní silnice, nedaleko návsi se nachází kaple sv. Anny. Kaple byla postavena v roce 1927. Je to výjimečná budova v regionu, protože je spojena jako jedná budova z hasičkou strážnici. Generální rekonstrukce kapli se konala v letech 2015-2016.

Mše sv. se koná běžně jednou za dva měsíce dle ohlášek, rovněž u příležitosti pouti sv. Anny kolem 26. července.

kaple v Rakůvce

Na návsi stojí kaple se zvonicí, která vznikla v roce 1956 přestavbou starší sakrální stavby. Kaple byla 12. července 2003 vysvěcena Mons. Josefem Hrdličkou, olomouckým světícím biskupem. Na oltáři je socha Panny Marie s Ježíškem na půlměsíci. Před kaplí stojí kamenný kříž z roku 1883. Kaple je zasvěcena Nanebevzetí Panně Marii.

Mše sv. se koná běžně jednou za rok v poslední pátek měsíce května.

kaple v Hačkách

Na návsi u hlavní silnice stojí kaple z r. 1927 postavená místo starší zvonice. Kaple v Hačkách je mariánskou kapličkou. Vysvěcena je ke cti Panny Marie, přestože se na ní nachází mozaika se svatým Cyrilem a Metodějem, ztvárněna při opravách P. Miloslavem Blažkem, místním rodákem, kostelním umělcem, dlouholetým farářem z Laškova.

Mše sv. se koná dvakrát ročně: v předposlední pátek měsíce května je poutní mše sv.  a v první polovině listopadu je dušičková mše sv.

kaple v Hvozdě

Kaple zde byla vybudována v roce 1906 a nahradila funkcí i zvonici, která byla do té doby na školní budově. Kaple je zasvěcena sv. Václavovi. 

Mše sv. se koná dvakrát v měsíci v sobotu v 17 hod. a také na pouť sv. Václava 28. září v 10.00 hod.

farnost Kladky


kaple v Ludmírově

Kaple v Ludmírově je zasvěcena sv. Anně. Byla postavena v roce 1834.

Mše sv. se koná běžně dvakrát za rok, v rámci májových pobožnosti a kolem pouti na sv. Annu 26. července.

kaple v Otročkově

Kaple v Otročkově je zasvěcena sv. Filoméně. 

Mše sv. se koná ke cti sv. Filomény se koná některou sobotu v srpnu dle farních ohlášek.

kaple v Milkově

Na návsi obce se nachází kaple svatého Jana Nepomuckého.

Mše sv. se koná u příležitosti pouti sv. Jana Nepomuckého kolem 16. května.

kaple v Ospělově

Ve vesnici se nachází kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. Při plánované opravě krytiny staré obecní kaple v Ospělově z roku 1865 bylo v roce 1932 rozhodnuto pořídit větší kapli, kde by se mohla sloužit i mše svatá. Byla zahájena sbírka milodarů na opravu kaple, opravy byly dokončeny v roce 1935. 

Mše sv. se koná u příležitosti pouti na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna.

kaple ve Vysoké

Vysokovští osadníci si přáli mít v obci kapličku se zvonicí. K uskutečnění přání došlo v roce 1867. Plán zhotovil a stavbu prováděl zednický polír Fabián Vykydal z Březinek. V té době byly obce spojeny. Stavba stála 232 zlatých rakouské měny neboli 464 korun. Ukončena byla 30. listopadu 1868 a vysvěcena byla 23. května 1869 na svátek Svaté Trojice.

Mše sv. se běžně koná jednou za rok u příležitosti poutní slavnosti Nejsvětější Trojice. Čas mše sv. je určen dle farních ohlášek.