naše farnosti, naše víra, náš Bůh
Sem vložte podnadpis

Římskokatolická farnost
Vilémov u Litovle

kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Vilémov 49,
783 23 Vilémov

IČO: 48770817

farní účet: 3800368309/0800

Římskokatolická farnost 
Bohuslavice u Konice

kostel sv. Bartoloměje

Bohuslavice 1,
798 56 Bohuslavice

IČO: 47920521

farní účet: 1500405359/0800

Římskokatolická farnost 
Kladky

kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kladky 35,
798 54 Kladky 

IČO: 47920947

farní účet: 1500400339/0800

fabohuslaviceuk@ado.cz
tel. 736 139 264


Jsem Vám k dispozici v případě zájmu o křest, církevní manželství,
návštěvu nemocných čí umírajících s pomazáním nemocných a se svatým přijímáním,
pro zpověď nebo duchovní rozhovor
nebo při vyřizování církevního pohřbu.

Farnost se má snažit budovat společenství s Bohem a lidmi,
žít vírou, svátostmi, Božím slovem a soucitnou láskou k druhému
a být otevřená všem, kteří hledají...


P. Paweł Zaczyk, farář