Sv. Bartoloměji, sv. Kateřino Alexandrijská, sv. Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
„Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším.“  Antoine de Saint-Exupéry

VITÁME
NA STRÁNKÁCH ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNOSTI: BOHUSLAVICE
U KONICE, 
VILÉMOV U LITOVLE,
KLADKYAKCE V DIECÉZI, DĚKANÁTU,
FARNOSTI

Naše tři farnosti: Bohuslavice u Konice, Vilémov u Litovle a Kladky patří
do konického děkanátu
a do olomoucké arcidiecéze.
 Patří k ním šestnáct malých obci a dvě osady, které se nalézají olomouckém, prostějovském
a svitavském okrese. 
Do farnosti Vilémov u Litovle patří obce: Vilémov, Olbramice a Cakov;
do farnosti Bohuslavice u Konice patří obce: Bohuslavice, Polomí, Hačky, Rakůvka, Raková u Konice a Hvozd;
do farnosti Kladky patří
obce: Kladky, Ludmírov, Dětkovice, Milkov, Ospělov, Otročkov a Vysoká, 
a také osady: Ošíkov a Trpín. 
Ve farnostech žije kolem 2500 lidí,
pravidelně navštěvuje 
nedělní bohoslužby 
přibližně 10 procent farníků.
Farnost se také angažuje do duchovní služby
v domovech pro seniory:
v Bohuslavicích a v Ludmírově.


CO
JE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?