sv. Bartoloměji, sv. Kateřino Alexandrijská, sv. Cyrile a Metoději, orodujte za nás.

VITÁME
NA STRÁNKÁCH ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNOSTI: BOHUSLAVICE
U KONICE, 
VILÉMOV U LITOVLE,
KLADKY


AKCE V DIECÉZI, DĚKANÁTU,
FARNOSTI

Naše tři farnosti: Bohuslavice u Konice, Vilémov u Litovle a Kladky patří
do konického děkanátu
a do olomoucké arcidiecéze.
 Patří do nich 16 malých obci a 2 osady, které se nalézají olomouckém, prostějovském a svitavském okrese. 
Do farnosti Vilémov u Litovle patří obce: Vilémov, Olbramice a Cakov;
do farnosti Bohuslavice u Konice patří obce: Bohuslavice, Polomí, Hačky, Rakůvka, Raková u Konice a Hvozd;
do farnosti Kladky patří
obce: Kladky, Ludmírov, Dětkovice, Milkov, Ospělov, Otročkov a Vysoká, 
a také osady: Ošíkov, Trpín. 
Ve farnostech žije kolem 2500 lidí, pravidelně navštěvuje 
nedělní bohoslužby 
přibližně 10 procent farníků.


CO
JE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?