tříkrálová sbírka
Sem vložte podnadpis

Jako každý rok, také v roce 2019 budeme moci od 1. do 14. ledna ve městech a obcích po celé České republice potkat na padesát tisíc koledníků v kostýmech Tří králů. Dle staré lidové tradice budou chodit od domu k domu nebo koledovat v ulicích.

V naších farnostech koledování proběhlo v sobotu 5. ledna. Všem, kteří přispěli velké Pán Bůh zaplať. Velké díky dětem, které letos koledovali a dospělým za doprovod.


Chvála Kristu.

Děkujeme Vám Otče za spolupráci na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme také farníkům a v neposlední řadě všem dobrovolníkům - koledníkům, kteří v této zimní nepohodě vyšli do ulic a rozdávali radost a požehnání. Velmi si veškeré pomoci vážíme a děkujeme. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Letošní sbírka v Konickém regionu dopadla výborně organizačně i svým výsledkem (viz připojená tabulka). Jako každý rok bude významným zdrojem naší činnosti, tj. pomoci těm, kteří si sami nemohou nebo neumění pomoci. Vždyť i Kristus vyzýval k pomoci těm nejmenším a nejubožejším.Tak jako v loňském roce, kdy jsme ze sbírky podpořili zejména terénní pečovatelskou službu a domácí zdravotní a hospicovou službu , plánujeme i v letošním roce podpořit služby a pomoc nejpotřebnějším. Již nyní je rozjednána přímá pomoc další rodině po požáru domu a podpora domácí hospicové péče. Budeme-li úspěšní, použijeme větší část výnosu také jako finanční spoluúčast v domově pro seniory . Bez Tříkrálové sbírky a její podpory bychom nic z toho realizovat nemohli.

Zároveň Vás prosíme o sdělení našeho poděkování vašim farníkům, je-li to možné např. vyhlášením výsledku a poděkování na vývěsce. Má-li farnost svůj zpravodaj, budeme Vám vděčni za sdělení kam a v jakém termínu můžeme dodat krátký článek s poděkováním. přejeme krásný, požehnaný rok 2019.

Těšíme se na další spolupráci

V Konici 11. 1. 2019

Marek Navrátil Naděžda Páleníková Svatava Grulichová
ředitel Charity koordinátorka sbírky koordinátorka sbírky