společenství
Sem vložte podnadpis

V naších farnostech funguje několika
společenství rodin, modlitby matek,
triduum matek, ministranti, scholy,
mládež a skaut.

Každým rokem farnost Vilémov u Litovle požádá tábor pro děti v přírodě
u Protivanova. Během roku setkávají se animátoři, kteří připravují program.

Každou 1. neděli v měsíci v 18 hod. se koná setkání žen na faře ve Vilémově.

Setkání nad Písmem Svatým pro mladé s naších farnosti se koná dvakrát v měsíci, většinou o 1. a 3. neděli v měsíci v 18 hod.
na faře v Bohuslavicích, konkretní termíny jsou podány v ohláškách.

Biblická hodina pro dospělé se koná
zásadně o 1. a 3. pondělí v měsíci v 18.45 hod. na faře v Bohuslavicích.