pohřební mše sv.
Sem vložte podnadpis

Největší dar jaký můžeme přinést naším zemřelým je dar mši svaté. V tradici církve odjakživa věřící prosili kněze, aby za jejích zemřelé: příbuzné čí známé sloužili mše sv. Mše sv. je zpřítomněním Kristovy oběti na kříži, jeho smrti a zmrtvýchvstání. Úmysl mše sv., kterou slouží katolický kněz je vložením do Kristovy spásy a vykoupení této skutečnosti, lidí čí vztahů, s kterými někdo přichází a prosí kněze za modlitbu. Pamatujme na objednávání mši sv., zvláště za naše zemřelé, protože je to nejúčinnější cesta jak je přivést do nebe a osvobodit od utrpení očistce. Intence mše sv. lze objednávat u příležitosti pohřbu, ale samozřejmě rovněž v jakoukoli jinou dobu v zákristii po mši sv. nebo na faře u pana faráře.

dušičky

Pobožnosti na hřbitovech během dušiček jsou vždy v neděli od 1. listopadu, podle toho jak případné první neděle v listopadu: v Kladkách v 12 hod., v Bohuslavicích v 14 hod. a ve Vilémově: v 15 hod. zádušní nešpory v kostele a v 15.30 hod. pobožnost na hřbitově. Ve Hvozdě v sobotu po 1. listopadu je dušičková mše sv. v kapli sv. Václava v 15.30 hod. a v 16.30 je pobožnost na hřbitově. Také v sobotu po 1. listopadu je  v Bohuslavicích v kapli na charitním domově důchodců v 14 hod. mše sv. za zemřelé.
Během modliteb na hřbitovech možná předat lístky se jmény zesnulých k veřejným modlitbám, které kněz vzpomene při pobožnosti.