dětská mše sv.
Sem vložte podnadpis

V kostele ve Vilémově na běžné nedělní mši sv. v 9.30 hod. je jednou měsíčně, v letošním roce je to 3. neděle v měsíci, kázání zamířené pro děti. Během ní zpívá dětská schola naší farnosti.

Speciální program pro děti se během všech nedělních bohoslužeb uskutečňuje v adventní a postní době v kostele ve Vilémově.

V adventní době před Vánocemi se jednou týdně v pátky v 6.15 hod. konají rorátní mše sv. v kostele ve Vilémově, na kterou jsou zvány obzvlášť děti a mládež. Po mši sv. je nachystané snídani na faře. V Bohuslavicích se rorátní mše sv. konají v pátek v 18 hod.

Děti během celého školního roku sbírají obrázky do speciální knížečky na závěr všech nědělních bohoslužeb během křížku.